Senarai Racun Tanaman Cili
Cili Merah
Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat

Berikut merupakan senarai racun yang disyorkan untuk mengawal serangan perosak tanaman cili.

Lalat Putih

(Whitefly)

*Pembawa virus yang menyebabkan penyakit mozek dan daun kerinting.


 

 

Jenama

Perawis Aktif

Peratus (%)

Kelas

Fusilier

Imidacloprid

18.3

3

Solomon

Beta-Cyfluthrin

Imidacloprid

8.5

19.8

2

Marshal

Carbosulfan

18.7

2

Albarol

White Oil

72.0

4

Clipper

Acetamiprid

20.0

2

Dimet

Dimethoate

38.0

2

Confor

Imidacloprid

18.3

2

Amiko

Pyriproxyfen

10.8

4

Mospilan 3 EC

Acetamiprid

3.0

3

Aktifos 18.3

Imidacloprid

18.3

3

Hamma / Hamama

(Mites)

*Punca kepada daun pokok membengkok ke bawah.

 


 

Jenama

Perawis Aktif

Peratus (%)

Kelas

AGR Abamectin

Abamectin

1.80

2

Teknik

Amitraz

12.50

2

Kotetsu

Chlorfenapyl

10.00

3

Amatic 20 EC

Amitraz

21.70

3

Vertimec

Abamectin

8.00

2

Amatek

Hexythiazox

5.45

2

Kutu Trip & Afid

(Thrips & aphids)

*Punca kepada daun pokok membengkok ke atas.

 


Jenama

Perawis Aktif

Peratus (%)

Kelas

Endure

Spinetoram

5.87

4

Decis

Deltametrin

2.8

3

Fentex

Fenthion

50.0

2

Diazinoh EC

Diazionon

55.0

2

Dicarzol

Formetanate

Hydrochloride

58.3

1

Dupont Benevid

Cyantramilprale

10.26

4

Fusilier

Imidacloprid

18.3

3

Solomon

Beta-Cyfluthrin

Imidacloprid

8.5

19.8

2

Aktifos 18.3

Imidacloprid

18.3

3

Koya / Koya-Koya

(Mealybugs)

*Punca pokok dan buah rosak

 


 

Jenama

Perawis Aktif

Peratus (%)

Kelas

AGR Abamectin

Abamectin

1.80

2

Teknik

Amitraz

12.50

2

Kotetsu

Chlorfenapyl

10.00

3

Amatic 20 EC

Amitraz

21.70

3

Vertimec

Abamectin

8.00

2

Amatek

Hexythiazox

5.45

2

Ulat

Ulat pelombong daun, Ulat pengorek batang, Ulat pengorek buah, Ulat ratus

(Leaf miner, Stem borer, Fruit borer, Fall armyworm)

 


 

Jenama

Perawis Aktif

Peratus (%)

Kelas

Prevathion

Chlorantraniliprole

5.0

3

Karate

Lambda-Cyhalothrin

2.8

2

Carbaryl

Carbaryl

8.5

3

Agritox

Carbofuran

3.0

2

Zomack Zeenet

Emamectin Benzoate

2.15

3


Kulat

(Fungus)

*Punca kepada penyakit hawar pucuk, antraknos, kulat daun, dan bintik daun