Kelebihan dan faedah berdaftar sebagai ahli PO

Uruskan rekod jualan komoditi anda dan dapatkan maklumat serta panduan dari pakar. Kami menyediakan platform terbaik untuk anda menguruskan rekod jualan komoditi anda. Dapatkan maklumat dan panduan berkaitan penanaman komoditi dari pakar yang bertauliah.

  • Peranan Peladang Outlet adalah untuk membantu petani memasarkan dan menjual sendiri produk mereka terus kepada pengguna.
  • Menyediakan perkhidmatan kutipan hasil-hasil pertanian terus dari ladang atau kampung-kampung dengan menggunakan pengangkutan PPK.
  • Ianya akan membantu mengurangkan penglibatan orang tengah yang menguasai 10% - 30% pulangan ke atas setiap ringgit dan menjamin kecukupan bekalan dan pengedaran agromakanan.
  • Meluaskan pasaran ke Hypermarket.
  • Bertanggungjawab dalam bidang pemasaran hasil keluaran pertanian bagi menyelesaikan apa-apa masalah pemasaran yang dihadapi oleh petani, penternak, nelayan dan usahawan kecil industri asas tani.

Daftar Sebagai Ahli PO

Masukkan maklumat peribadi anda
Masukkan maklumat projek komoditi yang sedang anda usahakan.
Tarikh Tanam (HST)
RM
RM
RM
RM
RM